top of page

בנין מסחרי משולב דירות סטודיו ברמת גן

עיצוב סלון יופי בקומת הקרקע
עיצוב סלון יופי בקומת הקרקע

מיקום המבנה בתחילת הרח' שדרות הילד, על ציר רח' ז'בוטינסקי, מהווה נק' פינה בהצטלבות הרחובות.

הרעיון המרכזי בפרויקט הינו ליצור שקיפות וחשיפה נרחבת יותר כלפי הרחוב, ובעצם להכניס את השדרה פנימה.

החשיפה העיקרית הינה לשדרות הילד – קיר מסך המתנשא לכל גובה 3 הקומות, מקיים את האינטראקציה בין הרחוב למבנה לאורך כל קומותיו.

יצירת חלל משותף בין כל הקומות מאגדת את המסחר עם פנים הבניין ויוצרת אינטראקציה בין כל חלקי המבנה.

המרפסות הפנמיים מהוות דרכי גישה לכל הדירות ומשמשות "טיילת" לדיירים, עם תצפית מעולה לנוף של השדרה ולחיים בקומת המסחר.

בנוסף, מרח' ז'בוטינסקי, החזית אטומה יותר – קיר  בטון חשוף, שבעצם עוצר, סוגר ומפריד בין חוץ לפנים. והסגירה הזאת מעצימה עוד יותר את תחושת הפתיחות והכניסה ברח' שדרות הילד, אך עם זאת, עדיין מתאפשר קשר עין והצצה פנימה מרח' ז'בוטינסקי.

ניתן לראות את הפטרון היצירתי להפוך את קיר ההדף, הדרוש במבנה כזה, לספסל ישיבה בקומת הקרקע ובקומה שנייה מצד השני של הקיר, היוצר "פסל" מעניין ומחבר בין כל הקומות.

ובנוסף המדרגות שמקשרות בין כל הקומות גם משתתפות ברעיון :

פעם אחת נחשפים לנוף של השדרה ופעם שנייה לחזית הפנימית של המבנה, כתוצאה מקיר המפריד בין 2 מהלכי המדרגות.  

 

bottom of page